Phát triển bền vững > An toàn

An toàn

TSN đặt yếu tố an toàn lên toàn bộ hoạt động vân hành, bảo vệ người lao động và cộng đồng xung quanh

An toàn là yếu tố hàng đầu đối với TSN: Tạo ra và duy trì một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, áp dụng bổ sung các quy trình an toàn tại các nhà máy. An toàn có thể được phân chia thành như sau:

A. Vận hành an toàn: Ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn khi vận hành

TSN thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng vệ, giảm thiểu và ứng phó với các tình huống như cháy nổ, các vấn đề kỹ thuật phát sinh...

Vận hành an toàn nhắm đến ngăn chặn các tại nạn có khả năng xảy ra. Các sự cố lớn trong quá trình vận hành diễn ra không thường xuyên nhưng có thể tạo ra các nguy cơ nghiêm trọng đến con người và môi trường. TSN tìm cách giữ cho người lao động được an toàn và ngăn chặn rủi ro đến môi trường bằng việc áp dụng đúng theo các nguyên tắc thiết kế và quy trình an toàn tại các nhà máy.


B. Quản lý nhà máy và tài sản

TSN đầu tư vào hệ thống an toàn với các công nghệ tích hợp cao, đặt ra các chỉ tiêu ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn, bao gồm nâng cấp nhà máy và các công trình xây dựng, đầu tư vào công nghệ và cải thiện hệ thống quan trắc điều khiển.

C. An toàn, bảo vệ sức khỏe

TSN quan tâm đến sức khỏe của người lao động, đặt mục tiêu tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. TSN theo dõi và lập báo cáo những chỉ số an toàn cá nhân như tần số nghỉ làm, bao gồm cả nhà thầu trong hệ thống dữ liệu.

Mục tiêu của công ty là bảo vệ người lao động an toàn khi làm việc, cùng đó mọi cán bộ công nhân viên có trách nhiệm lo cho an toàn chính bản thân mình và đồng nghiệp. Từng nhân viên có quyền tạm dừng bất kỳ công việc nào có khả năng nguy hiểm. TSN cũng tổ chức các đợt tập huấn phát hiện ngăn chặn các rủi ro và ngay lập tức báo cáo với bộ phận quản lý. 

Chiến lược của TSN tập trung vào phương pháp tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và hỗ trợ sức khỏe người lao động. Công ty nỗ lực giảm thiểu các tác động rủi ro đến sức khỏe như bệnh truyền nhiễm, căng thẳng và các vấn đề sức khỏe khác. Hoạt động vận hành của công ty phải tuân theo tiêu chí ngăn chặn các tác nhân có hại đến sức khỏe người lao động, nhà thầu, và cộng đồng dân cư xung quanh.

D. An toàn của nhà thầu

TSN đặt ra các yêu cầu rõ ràng và xuyên suốt với các nhà thầu. Việc trở thành một doanh nghiệp xử lý rác an toàn và có trách nhiệm phụ thuộc một phần vào các nhà thầu hoạt động tại nhà máy. Bên cạnh đó, công ty cũng sẵn sàng tiếp thu và học hỏi từ các kinh nghiệm của các nhà thầu. 

TSN liên tục kiểm tra và tiến hành kiểm soát, thảo luận với các nhà thầu để cùng nhau đảm bảo yếu tố an toàn. Phương thức tiếp cận của TSN là cùng nhau bàn thảo với các nhà thầu mà không phải tiến hành can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của họ. Nếu như các nhà thầu không đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết, TSN có thể sẽ cho tạm dừng hoạt động cho đến khi đạt các yêu cầu.

E. An toàn giao thông

Một trong những rủi ro tiềm ẩn là vấn đề giao thông, vì đó, chiếm giữ vị trí quan trọng trong kế hoạch an toàn của TSN. TSN đánh giá, phân tích các vấn đề tiềm ẩn và tìm ra các phương pháp ngăn chăn, bởi hoạt động vận hành của TSN sử dụng nhiều phương tiện như xe tải, xe nâng, máy xúc... 
TSN tổ chức các khóa học lái xe an toàn và các tài xế TSN bắt buộc phải tham gia đồng thời các nhân viên khác được khuyến khích tham dự.