Phát triển bền vững > TSN và Bền vững

TSN và Bền vững

Bền vững là mục tiêu của chúng tôi
Cách tốt nhất đạt được phát triển bền vững là tổ chức hoạt động vì các mục tiêu dài hạn cùng với các đối tác và cộng đồng xã hội. TSN đặt mục tiêu tạo ra đồng lợi ích cho các bên, hoạt động xử lý rác an toàn, và phấn đấu trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và với người lao động.


Yếu tố an toàn là ưu tiên hàng đầu đối với TSN. Kiểm soát chặt chẽ các rủi ro giúp bảo vệ những người công nhân lao động trực tiếp tại nhà máy. Trong quá trình vận hành nhà máy xử lý rác, yếu tố tác động đến môi trường cần đặc biệt phải lưu tâm. Vì vậy, TSN luôn không ngừng nghỉ tăng cường hệ thống, quy trình an toàn của chính TSN và các nhà thầu liên quan.
Để vận hành an toàn và ổn định, TSN cần có được niềm tin tuyệt đối của từng cán bộ công nhân viên và cộng đồng xã hội. Và việc đầu tiên cần làm là phải có trách nhiệm với chính những công việc đang thực hiện. TSN theo dõi sâu sát các chỉ sổ, tiêu chuẩn và công bố thông tin định kỳ. TSN tin tưởng thông tin minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng đáp ứng kỳ vọng của mọi người.
TSN tập trung vào lĩnh vực xử lý và  tái chế rác, nhưng không có nghĩa TSN theo đuổi theo các con số lợi nhuận hay khối lượng xử lý cao. TSN quan tâm và đầu tư đến những công nghệ hiện đại hơn, có khả năng nâng cao các tiêu chuẩn về chất lượng. Thông qua hoạt động xử lý rác, TSN góp phần phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của cư dân địa phương. Các hoạt động kinh doanh của công ty tạo ra công ăn việc làm và nộp thuế cho chính quyền địa phương.