Giới thiệu > Chiến lược phát triển > Công nghệ cao

Công nghệ cao

Công nghệ độc quyền

TSN phát triển và áp dụng công nghệ độc quyền mang thương hiệu Tâm Sinh Nghĩa được đánh giá và cấp chứng chỉ bởi Bộ Xây Dựng, bằng chứng nhận độc quyền bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Ngoài ra, TSN cũng liên tục cải tiến, nghiên cứu, triển khai các công nghệ mới nhằm đạt được hiệu quả cao trong xử lý rác.

Chuyên môn cao

TSN thu hút và phát triển các tài năng để đưa công ty lên một tầm cao mới. Những cán bộ này sẽ áp dụng các kỹ năng, khả năng, chuyên môn cao của mình vào các hoạt động của TSN.