Giới thiệu > Chiến lược phát triển > Giảm thiểu chi phí

Giảm thiểu chi phí

Tăng thị phần và công suất

Công ty tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng lớn. Từ đó, giảm thiểu chi phí xử lý rác trung bình trên một tấn rác tươi nhờ tập trung chuyên môn hóa lực lượng lao động và áp dụng các tiêu chuẩn đồng nhất trên toàn bộ hệ thống các nhà máy.

Sản xuất, chế tạo máy móc hàng loạt

TSN có kinh nghiệm trên 10 năm thiết kế, chế tạo các thiết bị xử lý rác đặc thù mang thương hiệu Tâm Sinh Nghĩa. Công ty có riêng nhà máy cơ khí chuyên môn hóa cao để chế tạo và bảo trì hệ thống máy móc. Với việc tăng thị phần, TSN có thể sản xuất hàng loạt các máy móc với số lượng lớn, từ đó, giảm thiểu chi phí từng sản phẩm.