Giới thiệu > Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

TSN theo đuổi chiến lược phát triển: Vận hành hiệu quả, Phát triển công nghệ cao, Giảm thiểu chi phí sản xuất. Bằng các phương pháp đề ra chi tiết, TSN sẽ tập trung đầu tư những kế hoạch dài hạn trong khi vẫn đạt lợi nhuận cao trong ngắn hạn.