Giới thiệu > Tóm tắt về TSN > Ban Tổng Giám Đốc > Ông Ngô Xuân Tiệc

Ông Ngô Xuân Tiệc

Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch HĐQT

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Các chức vụ nắm giữ:

* Chủ tịch 
* Tổng Giám Đốc
* Ủy viên HĐQL, Quỹ nước sạch và bảo vệ môi trường Việt Nam
* Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Palau tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
* Cố vấn đặc biệt Tổng thống nước Cộng hòa Palau


Quốc tịch: Việt Nam

Kinh nghiệm và năng lực

Tại chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, năng lực và kinh nghiệm của ông Ngô Xuân Tiệc được thể hiện rõ nét. Ông tập trung chính vào việc phát triển chiến lược và đại diện TSN giao thiệp với các đối tác. Ngoài ra, Ông cũng chỉ đạo trực tiếp hoặc gián tiếp các công việc sau: 

- Hoạch định và áp dụng nội quy công ty
- Chỉ đạo chiến lược phát triển lợi nhuận
- Phát triển kế hoạch hoạt động chiến lược vì các mục tiêu dài hạn đề ra bởi Hội đồng Quản trị
- Áp dụng hệ thống quản lý kế hoạch sản xuất và tài chính
- Đảm bảo các mục tiêu đề ra được toàn bộ cán bộ công nhân viên nắm rõ
- Theo dõi kết quả hoạt động và kinh doanh
- Giữ vững năng lực của doanh nghiệp
- Kiểm tra định kỳ các thành viên Ban Tổng Giám Đốc
- Chịu trách nhiệm chính trước HĐQT về toàn bộ hoạt động của công ty
- Đại diện công ty làm việc với các khách hàng lớn và các tổ chức
- Xây dựng đội ngũ các cán sự cấp cao