Giới thiệu > Tóm tắt về TSN > Giá trị cốt lõi > Giá trị

Giá trị

An toàn

An toàn là yếu tố quan trọng. Mọi hoạt động của công ty đều đặt yếu tố an toàn lên đầu vì lực lượng lao động và cộng đồng dân cư xung quanh. Tâm Sinh Nghĩa quan tâm đến việc quản lý chặt chẽ các tác động đến môi trường sống, và cam kết đưa ra các giải pháp tốt nhất.

Tôn trọng

Tâm Sinh Nghĩa quan tâm đến cộng đồng xã hội nơi đặt nhà máy xử lý. Việc đầu tiên là tuân thủ theo các quy định và luật pháp. Tiếp theo, là giữ vững các nền tảng giá trị đạo đức và phương thức tổ chức hoạt động nhằm đạt được niềm tin của mọi người. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cần có các mối liên kết bền chặt, tôn trọng lẫn nhau, coi trọng sự khác biệt trong suy nghĩ, ý tưởng và quan tâm tới các kết quả từ quyết định của mình đối với cộng đồng xung quanh.

Hiệu quả

Tâm Sinh Nghĩa hoạt động trong một lĩnh vực nhạy cảm về môi trường. TSN cam kết tổ chức vận hành một cách hiệu quả thông qua hệ thống quản lý chặt chẽ; tuân thủ và giữ cững các quy định và tiêu chuẩn tự đặt ra, cam kết đạt được các kết quả có giá trị, không ngừng học học và vươn lên. 

Can đảm

Lĩnh vực xử lý rác không hề đơn giản. Để đạt được các kết quả tích cực, đòi hỏi lòng can đảm dám đối mặt với các khó khăn, thách thức, đứng vững với các giá trị cốt lõi. Tâm Sinh Nghĩa cam kết hoạt động theo đường lối đúng đắn, tìm tòi các phương pháp tốt nhất, không ngần ngại yêu cầu sự trợ giúp và tiếp thu các nhận xét của mọi người.

Đồng lòng 

Từng cá nhân dù có xuất sắc đến đâu nhưng thành công chỉ đến từ nỗ lực của tập thể. Tâm Sinh Nghĩa đặt yếu tố tập thể lên trên hết, đồng lòng cùng nhau xây dựng phát triển.