Giới thiệu > Tóm tắt về TSN > Giá trị cốt lõi > Mục tiêu

Mục tiêu

Vận hành ổn địnhMục tiêu hàng đầu là vận hành nhà máy an toàn và ổn định. Đây chính là nền tảng cho sự thành công của công ty. Tâm Sinh Nghĩa đạt được điều này bằng sự kiên trì và quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra. Chúng tôi tin tưởng sự thành công đến từ sự nỗ lực, nhiệt huyết của từng cán bộ công nhân viên. Chúng tôi quyết tâm tìm tòi, áp dụng các sáng kiến và ý tưởng tốt hơn. Đồng thời, chúng tôi phát triển và triển khai các công nghệ tốt nhất, xây dựng mối quan hệ bền chặt với các đối tác. Và cam kết tạo ra bước đột phá trong việc xử lý rác thải ở hiện tại và tương lai. Chúng tôi luôn đoàn kết trong công việc với nhau.

Chúng tôi là Tâm Sinh Nghĩa!