Giới thiệu > Tóm tắt về TSN > Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Tâm Sinh Nghĩa nghiên cứu, phát triển và chế tạo ra các thiết bị đặc chủng để xử lý rác, chuyển hóa thành các sản phẩm có ích với đời sống. Thế giới đang bị ô nhiễm bởi vấn nạn rác thải và vấn đề này đang ngày càng trầm trọng thêm. Chúng tôi đặt cho mình trọng trách và giữ vững các tiêu chuẩn cao trong hoạt động vận hành, phấn đấu trở thành doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực xử lý rác: Vận hành an toàn và ổn định.