Giới thiệu > Tóm tắt về TSN > Mô hình hoạt động

Mô hình hoạt động

Tâm Sinh Nghĩa đặt mục tiêu tăng trưởng xuyên suốt chuỗi giá trị.

Tại từng giai đoạn của chuỗi giá trị, việc phát huy thành công các lợi thế, điểm mạnh riêng giúp Tâm Sinh Nghĩa tạo ra các cơ hội để đạt tăng trưởng cao nhất.

Untitled-1-copy.jpg

Tăng trưởng

Từ quá trình xử lý rác đến quảng cáo & bán hàng, Tâm Sinh Nghĩa luôn nỗ lực gia tăng giá trị có thể để tăng trưởng. Chúng tôi tin rằng một chuỗi giá trị hoàn thiện sẽ giúp cổ đông và các nhà đầu tư có thêm lợi nhuận thông qua việc cải thiện yếu tố hiệu quả tại từng công đoạn sản xuất. Quá trình liên kết này cũng hỗ trợ công ty đạt hiệu quả hơn tại các phân đoạn như: An toàn và rủi ro vận hành, Môi trường và xã hội, Mua sắm vật tư, Phát triển công nghệ và Quản lý tài chính... 

Quyền tiếp nhận rác   

Đầu tiên, Tâm Sinh Nghĩa lập dự án đầu tư được sự chấp thuận, cam kết của các Sở, Ban, Ngành tại địa phương về việc giao rác để xử lý. Tiếp đến, Tâm Sinh Nghĩa xây dựng nhà máy, tiếp nhận và thực hiện việc xử lý rác. 

Xử lý rác    

Để đạt lợi nhuận, hiệu quả cao từ tái chế, chúng tôi phân loại triệt để các thành phần rác riêng biệt, sản xuất ra phân bón hữu cơ vi sinh, các sản phẩm tái chế... và bán ra thị trường. 

Quảng bá sản phẩm   

Từ kinh nghiệm thực tiễn và công nghệ độc quyền, Tâm Sinh Nghĩa đã và đang xử lý rác, sản xuất ra các sản phẩm tái chế từ rác thành công, an toàn, độ tin cậy và hiệu quả cao. Đồng thời, cũng quảng bá, đưa sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng nhằm bổ sung giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. 

Các cam kết

An toàn là ưu tiên hàng đầu của toàn bộ cán bộ công nhân viên. Kiểm soát chặt chẽ rủi ro giúp bảo vệ những người công nhân lao động trực tiếp tại các nhà máy. Ngoài ra, công ty liên tục làm việc với các đối tác tìm biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và huấn luyện các kỹ năng an toàn. Chúng tôi hiểu rằng việc vận hành một nhà máy xử lý rác đòi hỏi phải đặc biệt chú ý đến môi trường xung quanh.  

Công ty cũng đặt mục tiêu phát triển bền vững, hoạt động vì lợi ích lâu dài của các cổ đông, đối tác và cộng đồng xã hội. Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi đặt mục tiêu lợi nhuận cho các nhà đầu tư và cung cấp các chương trình phúc lợi cho cộng đồng dân cư địa phương. Việc xử lý rác an toàn, đảm bảo, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế và giúp môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Liên kết

Mối quan hệ với các cổ đông, cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, cộng đồng dân cư địa phương, khách hàng, đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp và các công ty cùng ngành, đóng vai trò quan trọng quyết dịnh thành công của công ty. Chúng tôi cam kết xây dựng những mối quan hệ bền chặt, đáp ứng các nghĩa vụ liên quan và tổ chức hoạt động một cách có trách nhiệm.

Tâm Sinh Nghĩa tận dụng mọi cơ hội để tăng cường nội lực, triển khai bổ sung các kỹ năng tương thích cho các đối tác. Đồng thời, công ty cũng hợp tác với các nhà khoa học nhằm cải tiến công nghệ, từ đó, tăng khả năng xử lý. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên thực hiện đánh giá quy trình kiểm soát cùng với các nhà thầu và nhà cung cấp, nhằm đảm bảo liên kết giữa các bộ phận.

Công nghệ

Chúng tôi coi trọng phát triển và ứng dụng công nghệ là trọng tâm cốt lõi đến uy tín thương hiệu và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối với công ty, công nghệ là ứng dụng thực tiễn của kiến thức khoa học để kiểm soát rủi ro, nắm bắt cơ hội kinh doanh và tiền đề cho chiến lược phát triển. Công nghệ bao gồm các mảng như sau: Nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mới.

Con người

Năng lực và phẩm chất của cán bộ công nhân viên của Tâm Sinh Nghĩa tác động mạnh mẽ đến khả năng cạnh tranh và các cam kết của công ty đến các nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Tâm Sinh Nghĩa tổ chức một loạt các chương trình phát triển, đào tạo nhằm giúp nhân viên công ty phát triển các kỹ năng, và cam kết tạo ra một môi trường làm việc nơi mọi người được đối xử công bằng, tôn trọng và không phân biệt đối xử.