Đốt Rác Phát Điện > Giới Thiệu

Giới Thiệu  • Vị trí: Khu xử lý chất thải rắn Tây Bắc Củ Chi
  • Diện tích: 20ha
  • Công suất giai đoạn I: 2.000 tấn rác/ngày
  • Tổng công suất 2 giai đoạn: 5.000 tấn rác/ngày
  • Công nghệ: Martin Grade – CHLB Đức

Công nghệ ĐRPĐ là công nghệ Martin Grade – Cộng Hòa Liên Bang Đức
Công nghệ đã được ứng dụng và hiện đang hoạt động tại 34 quốc gia trên thế giới với tổng cộng 473 nhà máy (thống kê tháng 09/2017)

Đặc điểm Công nghệ: kiểm soát triệt để mùi hôi, khép kín từ khâu tiếp nhận vào nhà máy đến xả thải. Khí thải, Nước thải, tro bay được xử lý đạt quy chuẩn, theo quy định của hiện hành.