Công nghệ > Tái chế phế thải dẻo

Tái chế phế thải dẻo

Ngành nhựa dẻo đòi hỏi nguyên liêu đầu vào phải sạch và đồng nhất tính chất hóa - lý. Để xử lý bước này, TSN tách lọc phế thải dẻo triệt để, đảm bảo không lẫn tạp chất, đùn ép thành hạt nhựa thành hai công nghệ sản xuất khác nhau phụ thuộc vào tính chất của nguyên liệu: Đùn ép liên tục và Đùn ép áp lực cao phối trộn phụ gia.