Công nghệ > Hệ thống lò đốt

Hệ thống lò đốt


Đặc tính và ứng dụng:

- Nguyên liệu rác đầu vào: Rác không thể tái chế, rác có kích cỡ lớn và các loại rác hữu cơ khó phân hủy 

 - Khí thải phát sinh từ lò đốt được xử lý và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường

- Hệ thống lò đốt được cơ khí hóa và hoàn toàn tự động

- Thực hiện các tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt liên quan đến nhiệt phát sinh

- Tận dụng nhiệt năng cho phân đoạn sản xuất phân 

Nguyên lý chung

Rác được vận chuyển bằng hệ thống băng tải đến kho tập kết lò đốt. Các cánh tay thủy lực gắp rác vào máng nạp liệu của lò. Tại đây, có ba chế độ hoạt động: Đốt sơ cấp, Đốt thứ cấp và Đốt lốc xoáy.


Xử lý khỉ thái

Đây là yếu tố quyết định đến tính an toàn của hệ thống lò đốt. Nhiệt năng được tận dụng để sấy giảm ẩm mùn thô, phế thải dẻo và nguyên liệu rác đầu vào. Khí thải được xử lý bằng hai phương pháp Khô và Ướt trước khi thải ra ngoài môi trường.