Công nghệ

Công nghệ

Công nghệ xử lý rác độc quyền mang thương hiệu Tâm Sinh Nghĩa
Công ty Tâm Sinh Nghĩa đã xây dựng thành công một công nghệ “Xử lý rác sinh hoạt bằng một hệ thống thiết bị được thiết kế và chế tạo 100% ở trong nước”. Phương châm hoạt động của Công ty là phát huy Nội lực, Trí tuệ và Tiềm lực của đất nước, xây dựng một chương trình hành động với tinh thần hợp tác rộng rãi với nhiều cơ sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước, tham quan nhiều cơ sở xử lý về môi trường ở nhiều nước để chọn lựa cho mình một hướng đi, một giải pháp công nghệ khả thi, đáp ứng cho một nhiệm vụ kỹ thuật khá phức tạp gồm nhiều chuyên ngành khác nhau, biến rác thải sinh hoạt thành các sản phẩm hữu ích như  phân hữu cơ, phế thải dẻo và các biện pháp xử lý môi trường, hoạt động như một đơn vị công nghiệp.

Công nghệ giữ vị trí trọng tâm của toàn bộ hệ thống xử lý: Vận hành an toàn, xử lý rác, ủ hữu cơ, sản xuất phân bón, đốt rác và xử lý môi trường. TSN liên tục đầu tư, cải tiến cho dù chỉ các kỹ thuật đơn giản hay sáng chế ra các công nghệ mới, nhằm tăng tính ổn định, an toàn cho đến khả năng xử lý vượt trội so với các cơ sở xử lý khác.